Մենք ներդրումներ ենք կատարում արագ զարգացող փոքր և միջին ձեռնարկություններում

Տեսնել պորտֆոլիոն
Մեր ներդրողներն են առաջատար միջազգային զարգացման ֆինանսական հաստատություններ ինչպես նաև Վրաստանի խոշորագույն պետական ֆինանսական հաստատություններից մեկը:

Գազել Ֆիանանս ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում նշված կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների ինչպես նաև կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: