Տնտեսական Նորմատիվներ


Հաշվետվություն հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ, 3-րդ եռամսյակ, 2018

Հաշվետվություն հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ, 4-րդ եռամսյակ, 2018

Հաշվետվություն հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ, 1-ին եռամսյակ, 2019

Հաշվետվություն հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ, 2-րդ եռամսյակ, 2019

Հաշվետվություն հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ, 3-րդ եռամսյակ, 2019

Հաշվետվություն հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ, 4-րդ եռամսյակ, 2019

Հաշվետվություն հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ, 1-ին եռամսյակ, 2020

Հաշվետվություն հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ, 2-րդ եռամսյակ, 2020

Հաշվետվություն հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ, 3-րդ եռամսյակ, 2020

Հաշվետվություն հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ, 4-րդ եռամսյակ, 2020

Հաշվետվություն հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ, 1-ին եռամսյակ, 2021

Հաշվետվություն հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ, 2-րդ եռամսյակ, 2021