Վարչակազմակերպական կառուցվածք

Այս պահին Գազել Ֆինանս ունիվերսալ վարկային կազմակերպության վարչակազմակերպական կառուցվածքն գտնվում է մշակման փուլում ։