Վարչակազմակերպական կառուցվածք

“Գազել Ֆինանս” կազմակերպության վարչակազմակերպական կառուցվածքի զարգացումը վերջինիս համար կարևոր և առաջնահերթ հարց է : Մեր կազմակերպության կառուցվածքն անընդհատ զարգանում է, որն էլ բարձրացնում է համակարգի արդյունավետությունը: Այս պահին Գազել Ֆինանս ունիվերսալ վարկային կազմակերպության վարչակազմակերպական կառուցվածքն ունի հետևյալ տեսքը՝