Տաթևիկ Գալավարյան

Տաթևիկ Գալավարյանը միացել է Գազել Ֆինանսին 2018 թ. հուլիսին, որպես Հայաստանյան գրասենյակի գլխավոր հաշվապահ: Նա ունի 9 տարվա հաշվապահական հաշվառման աշխատանքային փորձ ՖՀՄՍ-ի ոլորտում՝ Հայաստանի խոշոր ֆինանսական կազմակերպություններում:

Մինչև «Գազել Ֆինանս» ընկերությանը միանալը, Տաթևիկն աշխատել է Ամերիա ընկերությունների խմբի ֆինանսական բաժնում։ Դա Ամերիաբանկի հոլդինգային ընկերությունն է, որը Հայաստանում առաջատար B2B բանկ է։ Այնտեղ նա ղեկավարել է մի շարք հաշվապահական գործողություններ, որոնք ապահովել են համընդհանուր ընդունված հաշվապահական սկզբունքները, քաղաքականությունն ու արտաքին աուդիտը: Նա ղեկավարել է հաշիվների վճարման և աշխատավարձի գործառույթը, ամսական հաշվետվությունների փակումը և հաշվետվությունների պատրաստումը՝ ֆինանսական հաշվետվությունների պահպանման համար:

Նախքան Ամերիա ընկերությունների խմբին միանալը, Տաթևիկը Ֆարմ Կրեդիտ Հայաստան ՈՒՎԿ-ում աշխատել է որպես ավագ հաշվապահ, որտեղ նրա պարտականությունները ներառում, բայց չէին սահմանափակվում ամսագրերի և հաշտեցման պատրաստումով, ՈՒՎԿ-ի կառավարման և Հայաստանի Կենտրոնական բանկի համար ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային և տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստմամբ։

Տաթևիկն ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի ֆակուլտետը՝ բակալավրի աստիճանով։ Նա նաև ավարտել է «Հաշվապահական վերապատրաստման միջազգային կենտրոն» կրթական հիմնադրամի հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի բաժինը՝ ձեռք բերելով մագիստրոսի կոչում: Նա աշխատում է ACCA- ի անդամ դառնալու ուղղությամբ (անցել է F1-F7 ACCA-ի փաստաթղթերը)։ Տաթևիկ Գալավյանը տիրապետում է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներին: